oktober 1, 2016 Moderne teknikk 0

 

I løpet av de siste årene har vi sett en rasende utvikling når det kommer til varmepumper og photon-voltage anlegg. Det ene store gjennombruddet, med konstruksjon av photon-voltage anlegg ble gjort av Agderforskning og Elkem i Kristiansand, under ledelse av blant annet Per Kristian Egeberg, som også fungerte som rektor ved Universitetet i Agder.

Nye legeringer av Wolfram, for reaktorene i solcellene, er det som er hovedfremskrittet som la grunnlaget for utviklingen av en egen norsk solcelleindustri i Kristiansands industriområde, og en stadig Utvidelse av foretaket.

Solcelle-anleggene som nå del-produseres i Norge, skal være så gode, at det lønner seg å bygge dem opp, også i et land, hvor solen ikke skinner så mye, når energibehovet er på det største. De nye anleggene fungerer faktisk best når de kun er utsatte for indirekte sollys, men det betyr ikke at de er ideelle for norsk vintervær. Likevel har statlige subsidier nå ført til at mange store bygg i Norge blir utrustet med store anlegg på taket.

En samtidig forbedring av varmepumpeteknologi gir nye interessante muligheter

Om ikke solceller er så godt egnet for å sikre vintervarmen i Norge, så er likevel mulighetene for et vekstmarked lengre syd en mulighet. Nye varmepumper er i dag blitt så gode at de trenger rundt en fjerdedel strøm, for å levere en del varme. Det betyr at man i mer sørlige strøk kan få et varmt hus, med kun noen få photon-voltage anlegg og et tesla-batteri.

Det er viktig å huske at vi i Norge er meget heldige med våre temperaturer på grunn av Golfstrømmen. Om man skal sette en rett strek for temperaturer på vinteren, så kan man trekke en linje som går fra Kristiansand, over Istanbul og til Jerusalem. Dette er alle områder hvor det fortsatt snør, men lengre syd, forblir solen på himmelen, også midt på vinteren.

Tesla offentliggjorde for noen måneder siden et nytt totalkonsept, hvor taksten var blitt til solceller, og et slankt batteri kan stilles inn i et lite kott, for så å servere nyttestrøm til et helt hus. Når man så betenker at en varmepumpe som trenger 1 kWh kan varme en større moderne leilighet, så er det verdt nytenking når det kommer til oppvarming.