juni 10, 2016 Moderne teknikk 0

 

I en historie som lenge fortonet seg med plottet fra Keiserens Nye Klær, er det endelig kommet resultater. Fra og med 2016 er den første skvadronen med F-35 fly flyveklare i USA. Den første øvelsen med de nye flyene ble holdt i ørkenen i Nevada, og flyene viser seg meget overlegne i forhold til forgjengeren F-16. Drapsraten fra øvelsen er meget overbevisende. For hver F-35 som ble truffet, ble 15 F-16 fly skutt ned.

Første skvadron kommer til Ørland i November

I forkant av leveransen har det gått mange rykter om flyet, og hvilke tekniske vanskeligheter maskinen sliter med, og bringer med seg. Ett av ryktene var at flyet var uegnet for luft til luft møter med andre fly, men at de hovedsaklig egnet seg for bakkeangrep mot myke mål i den tredje verden. Om man kan stole på de norske pilotene som har prøv flyene, samt resultatet fra den siste øvelsen, er dette ikke tilfellet. Flyet egner seg også meget godt til å møte avanserte fiender i luften.

De norske pilotene påpeker likevel at det fortsatt finnes tekniske svakheter, uten at TUs reportasje går nærmere inn på disse.